Polityka cookies

Polityka ładu korporacyjnego
Polityka prywatności
Polityka cookies
RODO
Gwarancja depozytów
PSD 2
Polityka prywatności

Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią informuje, że dane zamieszczane na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług, w tym usług czynności bankowych świadczonych użytkownikom serwisu internetowego. Dane te zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych.


Aktualizacja powyższych danych dokonywana jest w pewnych okresach czasowych, w związku z czym Bank nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność oraz aktualność zamieszczonych danych i informacji. Jednocześnie Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, o których mowa powyżej, bez wcześniejszego uprzedzenia. Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez czytelnika strony www Banku będące wynikiem korzystania z informacji zawartych na stronie. Ryzyko poniesione w związku z decyzjami podjętymi w oparciu o powyższe informacje ponosi wyłącznie użytkownik serwisu.


Otrzymując dostęp do niniejszego serwisu internetowego użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być niepozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Powyższe zastrzeżenia prawne nie dotyczą korzystania z usług bankowości elektronicznej Internet Bankingu.


Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią informuje, że wszelkie prawa do całej zawartości strony internetowej Banku są zastrzeżone. Odwiedzający ma prawo do kopiowania oraz drukowania zawartości strony lub jej fragmentów pod warunkiem nienaruszenia praw autorskich. Żadna część strony internetowej Banku nie może być w celach komercyjnych kopiowana, modyfikowana, wykorzystywana lub linkowana bez pisemnej zgody Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią.

Polityka cookies

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” cookies (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach serwisu www.bsnaklo.pl i konto24.bsnaklo.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • sesyjne (session cookies) pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe (persistent cookies) pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika
 • utma - cookie używane przez Google Analytics
 • tumb - cookie używane przez Google Analytics
 • utmc - cookie używane przez Google Analytics
 • utmz - cookie używane przez Google Analytics

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w serwisie www.bsnaklo.pl i konto24.bsnaklo.pl stosowane są następujące ich rodzaje:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „analityczne” wykorzystywane aby zrozumieć, usprawnić oraz prowadzić badania na temat funkcji odświeżalności serwisu , popularności podstron, oraz ilości wejść z innych witryn, informacji o aplikacji lub urządzeniach z jakich generowane są wejścia.

Jak wyłączyć pliki Cookies w przeglądarce?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom akceptacji plików cookies do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym banku z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Użytkownicy korzystający z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), powinni zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego.

Pliki cookies w przeglądarkach internetowych

W opcjach przeglądarki należy wybrać opcję odpowiadającą za ustawienia prywatności:

 

Google Chrome

 

Domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 1. kliknąć w menu "Ustawienia Google Chrome" i wybrać opcję "Ustawienia";
 2. kliknąć w "Pokaż ustawienia zaawansowane" na dole strony;
 3. wybrać opcję "Ustawienia treści" w opcjach "Prywatność";
 4. wybrać żądane ustawienia;
 5. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Zarządzaj wyjątkami" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 6. aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk "Gotowe".

 

Microsoft Internet Explorer

 

Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:

 1. kliknąć w menu "Narzędzia" i wybrać "Opcje Internetowe";
 2. wybrać zakładkę "Prywatność";
 3. za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies);

LUB:

 1. kliknąć przycisk "Zaawansowane" i samodzielnie wybrać żądane ustawienia;
 2. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Witryny" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 3. zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

 

Mozilla Firefox

 

Domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 1. kliknąć w menu "Narzędzia" (w innych wersjach: kliknąć przycisk "Firefox") i wybrać "Opcje";
 2. następnie wybrać zakładkę "Prywatność" i zaznaczyć żądane ustawienia;
 3. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Wyjątki" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 4. zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

 

Opera

 

Domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 1. kliknąć w "Preferencje", wybrać opcję "Zaawansowane", a następnie "Ciasteczka";
 2. zaznaczyć żądane ustawienia;
 3. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie "Preferencje dla witryn" i przejść do karty "Ciasteczka" a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;
 4. zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

 

Safari

 

Domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 1. w menu "Safari" wybrać opcję "Preferencje";
 2. kliknąć ikonę "Prywatność";
 3. zaznaczyć żądane ustawienia;
 4. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Szczegóły" i wybrać własne ustawienia dla witryn.
RODO

Szanowny Kliencie,
w związku z rozpoczęciem stosowania, od dnia 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: RODO) chcemy przekazać Ci kilka ważnych informacji.

 

Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić, że jako podmiot przetwarzający Twoje dane osobowe wykorzystujemy szereg środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

 

Twoje dane osobowe są dla nas bardzo ważne, traktujemy je priorytetowo, więc zależy nam na ich odpowiednim zabezpieczeniu. Wdrożyliśmy już i dalej będziemy rozwijać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające poufność Twoich danych osobowych.

 

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią z siedzibą w Nakle nad Notecią (89-100), ul. Sądowa 10, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000014849, NIP: 558-000-13-60, REGON: 000495585,

numer telefonu: (52) 386-50-05
adres poczty elektronicznej: info@bsnaklo.pl

Inspektor Ochrony Danych

Bank wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Adres poczty elektronicznej: iod@bsnaklo.pl
Adres siedziby Banku: ul. Sądowa 10, 89-100 Nakło nad Notecią

Kategorie danych osobowych

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą. Bank przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

Jaki jest cel oraz podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w następujących celach:

 

 • wykonywania czynności bankowych, a w szczególności w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z Bankiem oraz podjęciem przez Bank działań, na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy, a dodatkowo w odniesieniu do umów o produkty o charakterze kredytowym w celu oceny zdolności kredytowej i analizą ryzyka kredytowego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnej osoby fizycznej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Banku wynikający z przepisów Prawa bankowego, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank w trakcie obowiązywania umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Bank, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest zgoda osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Bank, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej oraz w związku z realizacją umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przez jaki okres Bank będzie przetwarzał Twoje dane osobowe?

Bank będzie przechowywał Twoje dane osobowe:

 

 • w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami,
 • dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania Twojego zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania,
 • dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania,
 • w zakresie przetwarzania dla celów statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Banku stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,
 • w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank w trakcie trwania umowy – do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,
 • w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – do momentu wycofania przez Ciebie zgody,
 • w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,
 • w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Ciebie obowiązków z nich wynikających,
 • w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być instytucje, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane, w szczególności:

 • podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Spółdzielczy System Ochrony),
 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonywania zawartych z osobą, której dane dotyczą umów, w tym Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., VISA, Mastercard, First Data Polska S.A.,
 • biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy (np. Krajowy Rejestr Długów S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie),
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Banku na podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • podmiotom powiązanym działającym w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej,
 • podmiotom wspierającym Bank w procesach biznesowych i w czynnościach bankowych.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych - profilowanie

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

W zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy z Bankiem bądź wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku, dane osobowe osoby, której dane dotyczą mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co może się wiązać ze zautomatyzowanym podjęciem decyzji, w tym profilowaniem. Tego rodzaju przypadki wystąpią w następujących sytuacjach:

 

 • dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu; ocena dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w dokumentach przedstawionych przy złożeniu dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji albo przy zawieraniu umowy w oparciu o ustalone kryteria (rodzaju klienta, obszaru geograficznego, przeznaczenia rachunku, rodzaju produktów, usług i sposobów ich dystrybucji, poziomu wartości majątkowych deponowanych przez klienta lub wartości przeprowadzonych transakcji, celu, regularności lub czasu trwania stosunków gospodarczych); konsekwencją dokonania oceny może być automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowanego ryzyka może skutkować blokadą i nienawiązaniem relacji; skutkiem ewentualnego stwierdzenia uzasadnionych podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest zgłoszenie takiej transakcji do odpowiednich organów państwowych lub możliwość wypowiedzenia umowy,
 • w celach marketingu i promocji działalności prowadzonej przez Bank – Pani/Pana dane osobowe (m. in. dane demograficzne, historia transakcji dokonywanych na rachunku z uwzględnieniem transakcji wykonywanych kartą płatniczą) mogą być wykorzystane do profilowania w celu skierowania do Pani/Pana spersonalizowanej oferty (bez negatywnych skutków dla Pani/Pana dotyczą w przypadku nieskorzystania z tej oferty),
 • w uzasadnionych przypadkach możliwe jest podjęcie wobec osoby, której dane dotyczą zautomatyzowanej decyzji o odmowie wykonania transakcji płatniczej w przypadku podejrzenia, iż została zainicjowana przez osobę nieuprawnioną; identyfikacja takich przypadków odbywa się na podstawie profilowania ustalonego według kryteriów związanych z cechami Pani/Pana transakcji, w tym kwoty transakcji, miejsca inicjowania transakcji, sposobu jej autoryzowania.

Jakie masz prawa z związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez Bank Twoich danych osobowych, przysługuje Tobie prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO.

 

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Banku, masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – masz także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Banku Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych).

W zakresie w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank – masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem działalności prowadzonej przez Bank.

 

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie RODO Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO/GIODO) w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Informacja o danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą

Twoje dane mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), przedstawiciela ustawowego, a także źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego).

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy podania danych osobowych Bank nie będzie mógł zawrzeć z Tobą umowy np. otwarcia rachunku lub udzielenia kredytu.

 

Bank udzieli Tobie informacji na temat Twoich danych osobowych, które przetwarza na piśmie, przesyłką w formie elektronicznej lub tradycyjnej, w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca, bez zbędnej zwłoki. W razie potrzeby zastrzega sobie jednak prawo przedłużenia terminu o kolejne dwa miesiące z uwagi na ewentualny skomplikowany charakter żądania lub na liczbę żądań.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bank Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gwarancja depozytów

Szukasz wiarygodnego, bezpiecznego banku, któremu można zaufać. Trafiłeś pod właściwy adres. Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który w razie upadłości banku wypłaca środki gwarantowane do wysokości ustawowo określonych kwot.

Wysokość gwarancji:

 • jeśli kwota depozytów nie przekracza równowartości w złotych 100 000 euro – gwarantowana jest w całości,
 • w przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego,
 • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

 • kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w danym banku,
 • w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarantowana do wysokości gwarancji.

Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Tak. Stanowi ona wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i może zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku w trakcie postępowania upadłościowego. W przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nowy właściciel przejmuje zobowiązania wobec klientów.

Więcej informacji o bankowym systemie gwarantowania znajdziesz na www.bfg.pl

PSD 2

Szanowni Państwo,

mając na celu wsparcie rozwoju innowacyjnych usług i produktów finansowych, a jednocześnie wypełniając obowiązek dyrektywy PSD2 w zakresie udostępnienia podmiotom trzecim (Third Party Provider/TPP) danych klientów, którym Bank udostępnił usługi bankowości elektronicznej, na potrzeby świadczenia usług przez te podmioty, poniżej przedstawiamy informacje umożliwiające nawiązanie współpracy przez podmioty trzecie świadczące ww. usługi. Jesteśmy przekonani, że Dyrektywa PSD2 i współpraca z niezależnymi podmiotami trzecimi wpłynie na rozwój bankowości elektronicznej i przyczyni się do rozwoju płatności elektronicznych i mobilnych.

Dzięki nowym usługom oferowanym Klientom, podmioty trzecie będą świadczyć nowe usługi w oparciu o informacje pozyskane z systemów bankowości elektronicznej:

 • inicjowanie transakcji płatniczych,
 • dostęp do informacji o rachunku/rachunkach,
 • potwierdzanie dostępności na rachunku/rachunkach kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej dostawcom wydającym instrumenty płatnicze oparte na karcie płatniczej.

Jeśli jesteś przedstawicielem TPP, przygotowujesz się do wprowadzenia nowych usług dla naszych Klientów – poniżej zamieszczamy informacje umożliwiające dostęp do dokumentacji oraz udostępnionych środowisk.

 

Dokumentacja

Dokumentacja interfejsu

 

Przygotowany przez nas interfejs spełnia wymagania dyrektywy PSD2. Udostępniony interfejs umożliwia dostęp do rachunków płatniczych, weryfikację dostępności środków i inicjowanie transakcji uprawionym do tego podmiotom TPP.

Wybrany przez nas standard interfejsu to PolishAPI wersja 2.1.1.

 

Informacje ogólne dotyczące dokumentacji technicznej interfejsu

 

Interfejs API utworzony został zgodnie z Dyrektywą dotyczącą usług płatniczych (PSD2). Jego celem jest udostępnienie bezpiecznego oraz łatwego w użyciu zestawu danych klientów Banku posiadających dostęp do usług bakowości elektronicznej na potrzeby świadczenia usług finansowych wskazanych w Dyrektywie PDS2.

Interfejs Banku jest zgodny z standardem PolishAPI opracowanym przez Związek Banków Polskich celem implementacji Dyrektywy PSD2. Interfejs API został zbudowany zgodnie z najnowszymi standardami technologicznymi, z wykorzystaniem mechanizmów REST, OAuth2, JSON oraz bezpiecznego podpisu elektronicznego eIDAS. Interfejs udostępnia zestaw usług służących do uwierzytelniania, autoryzacji, zarządzania zgodami.

Implementacja umożliwia korzystanie z danych na potrzeby usług:

 • AIS (Account Information Service) – usługa dostępu do informacji o rachunku,
 • PIS (Payment Initiation Service) – usługa inicjowania transakcji płatniczej,
 • CAF (Confirmation of the Availability of Funds) – usługa potwierdzania dostępności na rachunku płatniczym płatnika kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej.

Interfejs udostępniony jest dla wszystkich certyfikowanych podmiotów określanych, jako TPP (Third Party Provider) - uprawnionych do dostępu do usług finansowych na podstawie zgód wydanych przez Klienta.

 

 

Dokumentacja techniczna interfejsu

 

W celu uzyskania dokumentacji technicznej prosimy o kontakt poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień TPP, bezpłatnie udostępnimy dokumentację techniczną interfejsu.

 

 

Środowisko testowe - SANDBOX

 

Dla potrzeb TPP (Third Party Provider) przygotowaliśmy i uruchomiliśmy środowisko testowe Sandbox (w tym wsparcie) służące do testowania połączenia i funkcjonalności, aby umożliwić posiadającym zezwolenie dostawcom świadczącym usługę inicjowania płatności, dostawcom usług płatniczych wydającym instrumenty płatnicze oparte na karcie i dostawcom świadczącym usługę dostępu do informacji o rachunku lub dostawcom usług płatniczych, którzy złożyli wniosek o stosowne zezwolenie, przetestowanie ich oprogramowania i aplikacji wykorzystywanych do oferowania usług płatniczych użytkownikom.

Dostęp do środowiska testowego mogą mieć tylko uprawnione podmioty TPP. Dlatego w razie zainteresowania dostępem prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zamówienia. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji uprawnień TPP udostępnimy adres Sandobox.

 

 

Informacje serwisowe

 

Zgłoszenia problemów z dostępnością lub nieprawidłowego działania interfejsu

Dbając o wysoką jakość świadczonych usług, dokładamy wszelkich starań aby oferować usługi na najwyższym poziomie. Jeśli na etapie testów integracyjnych wystąpią przeszkody uniemożliwiające prowadzenie testów – prosimy o przekazanie informacji w tym temacie. Bank dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać zaistniałe problemy. W celu zgłoszenia zidentyfikowanych problemów prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia problemu. Na przesłane zgłoszenie odpowiemy w najszybszym możliwym terminie, po uprzedniej weryfikacji uprawień TPP.

 

 

Przerwy serwisowe

 

Nasze systemy bankowości elektronicznej, środowisko testowe Sandbox, a od 14 września 2019 r. również produkcyjny interfejs PSD2 naszego Banku wymagają cyklicznych prac serwisowych. Wiążę się to z krótkim brakiem dostępu do danych zarówno dla TPP jak i naszych Klientów. Informację o planowanych przerwach serwisowych będziemy publikować na tej stronie z wyprzedzeniem.

 

 

Raporty

 

Co kwartał będziemy publikować aktualne raporty wydajnościowe dotyczące środowisk dla TPP oraz bankowości elektronicznej, z której korzystają nasi klienci.