Kursy walut

Kursy walut
Stawki WIBOR
Podstawowe stopy procentowe
Kursy walut

 

Data notowania: 2024-07-19

PIENIĄDZE
KUPNO SPRZEDAŻ
EUR 4.0586 4.5272
USD 3.7280 4.1582
GBP 4.7934 5.3692
DEWIZY
KUPNO SPRZEDAŻ
EUR 4.0913 4.4779
USD 3.7581 4.1130
GBP 4.8565 5.3160

 

Stawki WIBOR

 

Obowiązuje od 01.07.2024

Stawka stosowana w Banku dla produktów kredytowych dla Klientów Instytucjonalnych

WIBOR 3M - 5,85%
(średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc obowiązywania)

Stawka stosowana w Banku dla produktów kredytowych dla Klientów Indywidualnych

WIBOR 3M - 5,85%
(stawka ogłaszana na 2 dni robocze przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc obowiązywania)

Stawka stosowana w Banku dla produktów depozytowych

WIBID 1M - 5,64
(stawka ogłaszana na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc obowiązywania)

 

Podstawowe stopy procentowe

 

Stopa procentowa
Oprocentowanie
Obowiązuje od dnia
Stopa referencyjna
5,75
2023-10-05
Stopa lombardowa
6,25
2023-10-05
Stopa depozytowa
5,25
2023-10-05
Stopa redyskonta weksli
5,80
2023-10-05