Kursy walut

Kursy walut
Stawki WIBOR
Podstawowe stopy procentowe
Kursy walut

 

Data notowania: 2020-06-02 12:00

PIENIĄDZE
KUPNO SPRZEDAŻ
EUR 4.2376 4.5431
USD 3.7977 4.0650
GBP 4.7447 5.1008
DEWIZY
KUPNO SPRZEDAŻ
EUR 4.2718 4.4937
USD 3.8283 4.0208
GBP 4.8072 5.0503

 

Stawki WIBOR

 

CZERWIEC 2020
średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek wynoszą odpowiednio:
WIBOR 1M
0,56%
WIBOR 3M
0,60%
WIBOR 6M
0,61%
średnia arytmetyczna kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek:
WIBOR 3M dla kredytów mieszkaniowych
1,17%

 

Podstawowe stopy procentowe

 

Stopa procentowa
Oprocentowanie
Obowiązuje od dnia
Stopa referencyjna
0,10
2020-05-29
Stopa lombardowa
0,50
2020-05-29
Stopa depozytowa
0,0
2020-05-29
Stopa redyskonta weksli
0,11
2020-05-29