Stawki WIBOR

Kursy walut
Stawki WIBOR
Podstawowe stopy procentowe
Kursy walut

 

Data notowania: 2022-01-25

PIENIĄDZE
KUPNO SPRZEDAŻ
EUR 4.4288 4.7946
USD 3.9330 4.2094
GBP 5.2723 5.6659
DEWIZY
KUPNO SPRZEDAŻ
EUR 4.4645 4.7424
USD 3.9647 4.1636
GBP 5.3417 5.6098

 

Stawki WIBOR

 

STYCZEŃ 2022
średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek wynoszą odpowiednio:
WIBOR 1M
2,13%
WIBOR 3M
2,51%
WIBOR 6M
2,81%
średnia arytmetyczna kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek:
WIBOR 3M dla kredytów mieszkaniowych
1,54%

 

Podstawowe stopy procentowe

 

Stopa procentowa
Oprocentowanie
Obowiązuje od dnia
Stopa referencyjna
0,50
2021-10-07
Stopa lombardowa
1,00
2021-10-07
Stopa depozytowa
0,0
2021-10-07
Stopa redyskonta weksli
0,51
2021-10-07