Stawki WIBOR

Kursy walut
Stawki WIBOR
Podstawowe stopy procentowe
Kursy walut

 

Data notowania: 2022-06-27

PIENIĄDZE
KUPNO SPRZEDAŻ
EUR 4.5428 4.9173
USD 4.3078 4.6104
GBP 5.2510 5.6405
DEWIZY
KUPNO SPRZEDAŻ
EUR 4.5794 4.8638
USD 4.3425 4.5602
GBP 5.3202 5.5847

 

Stawki WIBOR

 

Stawka stosowana w Banku dla produktów kredytowych dla Klientów Instytucjonalnych

WIBOR 3M - 6,55%
(średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc obowiązywania)

Stawka stosowana w Banku dla produktów kredytowych dla Klientów Indywidualnych

WIBOR 3M - 6,56%
(stawka ogłaszana na 2 dni robocze przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc obowiązywania)

Stawka stosowana w Banku dla produktów depozytowych

WIBOR 3M - 5,69
(stawka ogłaszana na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc obowiązywania)

 

Podstawowe stopy procentowe

 

Stopa procentowa
Oprocentowanie
Obowiązuje od dnia
Stopa referencyjna
5,25
2022-05-05
Stopa lombardowa
5,75
2022-05-05
Stopa depozytowa
4,75
2022-05-05
Stopa redyskonta weksli
5,30
2022-05-05