Podstawowe stopy procentowe

Kursy walut
Stawki WIBOR
Podstawowe stopy procentowe
Kursy walut

 

Data notowania: 2019-11-14 15:00

PIENIĄDZE
KUPNO SPRZEDAŻ
EUR 4.1516 4.4932
USD 3.7810 4.0472
GBP 4.8328 5.1924
DEWIZY
KUPNO SPRZEDAŻ
EUR 4.1851 4.4443
USD 3.8115 4.0032
GBP 4.8965 5.1410

 

Stawki WIBOR

 

LISTOPAD 2019
średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek wynoszą odpowiednio:
WIBOR 1M
1.63%
WIBOR 3M
1,71%
WIBOR 6M
1,79%
średnia arytmetyczna kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek:
WIBOR 3M dla kredytów mieszkaniowych
1,72%

 

Podstawowe stopy procentowe

 

Stopa procentowa
Oprocentowanie
Obowiązuje od dnia
Stopa referencyjna
1,50
2015-03-05
Stopa lombardowa
2,50
2015-03-05
Stopa depozytowa
0,5
2015-03-05
Stopa redyskonta weksli
1,75
2015-03-05