Podstawowe stopy procentowe

Kursy walut
Stawki WIBOR
Podstawowe stopy procentowe
Kursy walut

 

Data notowania: 2020-03-31 15:00

PIENIĄDZE
KUPNO SPRZEDAŻ
EUR 4.3767 4.7635
USD 3.9972 4.3225
GBP 4.9261 5.3471
DEWIZY
KUPNO SPRZEDAŻ
EUR 4.4120 4.7117
USD 4.0294 4.2755
GBP 4.9910 5.2942

 

Stawki WIBOR

 

MARZEC 2020
średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek wynoszą odpowiednio:
WIBOR 1M
1.63%
WIBOR 3M
1,71%
WIBOR 6M
1,79%
średnia arytmetyczna kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek:
WIBOR 3M dla kredytów mieszkaniowych
1,71%

 

Podstawowe stopy procentowe

 

Stopa procentowa
Oprocentowanie
Obowiązuje od dnia
Stopa referencyjna
1,50
2015-03-05
Stopa lombardowa
2,50
2015-03-05
Stopa depozytowa
0,5
2015-03-05
Stopa redyskonta weksli
1,75
2015-03-05