zdjeciatest

Stopa procentowa
Oprocentowanie
Obowiązuje od dnia
Stopa referencyjna
6,75
2022-09-08
Stopa lombardowa
7,25
2022-09-08
Stopa depozytowa
6,25
2022-09-08
Stopa redyskonta weksli
6,80
2022-09-08