zdjeciatest

Stopa procentowa
Oprocentowanie
Obowiązuje od dnia
Stopa referencyjna
5,25
2022-05-05
Stopa lombardowa
5,75
2022-05-05
Stopa depozytowa
4,75
2022-05-05
Stopa redyskonta weksli
5,30
2022-05-05