Przykład tabeli

Raport finansowy stan na 31.12.2020
struktura członkostwa
liczba członków626, w tym:
osoby fizyczne618
osoby prawne8
wielkość jednostki udziałowej:530 zł
fundusz udziałowy ogółem:653.490,00 zł
suma bilansowa netto:338.688.767,67 zł
fundusze własne netto:19.631.600,59 zł
zysk netto:875.458,30 zł
łączny współczynnik kapitałowy:14,71 %