Przykład tabeli

Raport finansowy stan na 31.12.2021
struktura członkostwa
liczba członków617, w tym:
osoby fizyczne610
osoby prawne7
wielkość jednostki udziałowej:530 zł
fundusz udziałowy ogółem:596.780,00 zł
suma bilansowa netto:390.988.717,56 zł
fundusze własne netto:20.088.349,85 zł
zysk netto:1.266.359,20 zł
łączny współczynnik kapitałowy:14,86 %