Przykład tabeli

Raport finansowy stan na 31.12.2022
struktura członkostwa
liczba członków614, w tym:
osoby fizyczne607
osoby prawne7
wielkość jednostki udziałowej:530 zł
fundusz udziałowy ogółem:595.190,00 zł
suma bilansowa netto:374.606.363,11 zł
fundusze własne netto:21.386.614,20 zł
zysk netto:4.916.542,10 zł
łączny współczynnik kapitałowy:17,01 %