Ubezpieczenia turystyczne

Masz ubezpieczenie w Generali? Zarejestruj się i odbierz swoje rabaty na www.rabaty.generali.pl

Generali Turysta

skierowane jest do osób wyjeżdżających za granicę zarówno w celach turystycznych, jak również do pracy. Zapewni pomoc w przypadku nagłego zachorowania czy wypadku podczas zagranicznego wyjazdu.

Kiedy uzyskasz pomoc?

Gdy dojdzie do utraty, zniszczenia bądź uszkodzenia Twojego bagażu podróżnego, wskutek m.in zdarzenia losowego, wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej albo rabunku.

Gdy będzie konieczna hospitalizacja, w tym zabiegi czy operacje ze wskazań nagłych lub pilnych, leczenie ambulatoryjne, wizyty i konsultacje lekarskie, badania pomocnicze.

Zwrócimy koszty transportu medycznego do placówki medycznej z miejsca pobytu lub z miejsca zdarzenia ubezpieczeniowego.

Gdy będziesz zmuszony do nagłego, wcześniejszego powrotu do miejsca zamieszkania, a pierwotnie zarezerwowany środek transportu nie może być wykorzystany – pokryjemy koszt Twojego transportu.

Gdy odniesiesz uszczerbek na zdrowiu lub poniesiesz śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Twoje korzyści:

decydujesz o zakresie ubezpieczenia – płacisz tylko za to czego potrzebujesz

pomagamy tam, gdzie EKUZ nie może

możesz ubezpieczyć bagaż podróżny, w tym sprzęt sportowy

polisa już od 10 zł

zwracamy koszty niewykorzystanych karnetów – jeśli np. w wyniku wypadku lub choroby korzystanie z wyciągu narciarskiego nie będzie możliwe

leczenie stomatologiczne w ramach każdego wariantu

leczenie zaostrzenia chorób przewlekłych do 15% sumy ubezpieczenia bez konieczności opłacania dodatkowej składki

zawarcie polisy to dosłownie parę minut

Generali Turysta

skierowane jest do osób wyjeżdżających za granicę zarówno w celach turystycznych, jak również do pracy. Zapewni pomoc w przypadku nagłego zachorowania czy wypadku podczas zagranicznego wyjazdu.

Kiedy uzyskasz pomoc?

Gdy dojdzie do utraty, zniszczenia bądź uszkodzenia Twojego bagażu podróżnego, wskutek m.in zdarzenia losowego, wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej albo rabunku.

Gdy będzie konieczna hospitalizacja, w tym zabiegi czy operacje ze wskazań nagłych lub pilnych, leczenie ambulatoryjne, wizyty i konsultacje lekarskie, badania pomocnicze.

Zwrócimy koszty transportu medycznego do placówki medycznej z miejsca pobytu lub z miejsca zdarzenia ubezpieczeniowego.

Gdy będziesz zmuszony do nagłego, wcześniejszego powrotu do miejsca zamieszkania, a pierwotnie zarezerwowany środek transportu nie może być wykorzystany – pokryjemy koszt Twojego transportu.

Gdy odniesiesz uszczerbek na zdrowiu lub poniesiesz śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Twoje korzyści:

*

decydujesz o zakresie ubezpieczenia – płacisz tylko za to czego potrzebujesz

*

pomagamy tam, gdzie EKUZ nie może

*

możesz ubezpieczyć bagaż podróżny, w tym sprzęt sportowy

*

polisa już od 10 zł

*

zwracamy koszty niewykorzystanych karnetów – jeśli np. w wyniku wypadku lub choroby korzystanie z wyciągu narciarskiego nie będzie możliwe

*

zawarcie polisy to dosłownie parę minut

*

leczenie stomatologiczne w ramach każdego wariantu

*

leczenie zaostrzenia chorób przewlekłych do 15% sumy ubezpieczenia bez konieczności opłacania dodatkowej składki