Kredyt płynnościowy

Kredyt udzielany producentom rolnym w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.


Kredyt może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do utrzymania płynności finansowej.

 

O kredyt możesz się ubiegać, jeżeli jesteś producentem rolnym, w tym osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Twoje korzyści:

brak prowizji przygotowawczej

brak wymaganego wkładu własnego

atrakcyjne oprocentowanie

jedynie 2% przez 5 lat

Kwota kredytów udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć kwoty:


100 000 zł

gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych


200 000 zł

gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych


400 000 zł

gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

Okres karencji w spłacie kredytu, który liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu, nie może przekroczyć 2 lat. Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu może być stosowana w okresie kredytowania, ale przez okres nie dłuższy niż 60 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy kredytu.