Kredyt obrotowy z dopłatą i gwarancją

Prowadzisz działalność rolniczą lub przetwórczą i potrzebujesz środków na bieżącą działalność?

 

 

Mamy kredyt idealny dla Ciebie.

 

Wyjątkowe korzyści dla Twojego gospodarstwa:

 

  • dopłata do odsetek dla kredytów obrotowych niezwiązanych z realizacją inwestycji wspieranych ze środków EFRROW – do 5% rocznie przez 12 miesięcy
  • bezpłatna gwarancja Funduszu Gwarancji Rolnych do 80% kwoty kredytu
  • wysokość kredytu do równowartości 200 tys. EUR

Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR) to pierwszy na rynku fundusz gwarancyjny przeznaczony dla całego sektora rolnego. Jego celem jest wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) w dostępie do finansowania poprzez udzielanie gwarancji oraz dofinansowania w formie dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych objętych tymi gwarancjami.