Kredyt obrotowy „DOBRY PLON”

Prowadzisz działalność rolniczą? Potrzebujesz środków na zakup nawozów, pasz, materiału siewnego, inwentarza żywego, paliwa lub opału na cele rolnicze itp.?

 

 

Mamy kredyt idealny dla Twojego gospodarstwa.

Korzyści dla Twojego gospodarstwa:

wypłata jednorazowa

lub w transzach

indywidualnie ustalane zasady

spłaty kredytu

szeroki wachlarz wykorzystywanych zabezpieczeń