Faktoring

Możesz odzyskać pieniądze szybciej niż myślisz. Pomożemy Ci zamienić fakturę na gotówkę. A to wszystko dzięki faktoringowi, czyli finansowaniu wierzytelności.

Czym jest faktoring?

To usługa polegająca na wykupie faktur przed terminem ich płatności. Dzięki temu, pieniądze – należne od kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług – możesz otrzymać natychmiast po wystawieniu faktury, a Ty możesz przeznaczyć gotówkę na rozwój swojej działalności. W zakresie faktoringu współpracujemy ze spółką Faktorzy S.A., która od wielu lat z powodzeniem świadczy kompleksowe usługi finansowe w zakresie faktoringu dla sektora MŚP.

 

W zakresie faktoringu współpracujemy ze spółką Faktorzy S.A., która od wielu lat z powodzeniem świadczy kompleksowe usługi finansowe w zakresie faktoringu dla sektora MŚP.

Dla kogo?

Dla rolników chcących płynnie rozwijać swoją działalność i prowadzić ją bez zatorów płatniczych, a posiadających ograniczony kapitał własny, wykorzystane linie kredytowe bądź nieposiadających majątku pod zabezpieczenie kredytu lub mających krótką historię działalności.

Korzyści dla Twojego gospodarstwa:

poprawa płynności finansowej

dzięki likwidacji zatorów płatniczych

wzrost konkurencyjności na rynku

poprzez pewne i terminowe regulowanie swoich zobowiązań

poprawa wskaźników finansowych

zabezpieczenie przed ryzykiem handlowym

poprzez weryfikację odbiorców i zwiększenie ich dyscypliny płatniczej

oszczędność czasu i kosztów

związanych z bieżącą obsługą, monitorowaniem i odzyskiwaniem należności