Indywidualne Konto Emerytalne

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) jest idealnym sposobem gromadzenia dodatkowych oszczędności z myślą o swojej przyszłej emeryturze. IKE jest rachunkiem oszczędnościowym utworzonym w oparciu o ustawę o IKE.

 

Wysokość limitów wpłat rocznych podlegających zwolnieniu z podatku dochodowego określają przepisy ustawy o IKE. Wypłata środków z IKE następuje po osiągnięciu wieku emerytalnego. Ponadto w dowolnym czasie możesz podjąć decyzję o dokonaniu wypłaty transferowej lub z zwrotu środków gromadzonych na IKE.

Twoje korzyści z IKE:

atrakcyjne

oprocentowanie

brak wpłaty

minimalnej

możliwość wpłat

gotówkowych i bezgotówkowych

odsetki

od zgromadzonych środków zwolnione z podatku dochodowego

możliwość wcześniejszego

wycofania środków

NIE CZEKAJ

Zapewnij sobie wyższą emeryturę.