Rachunek pomocniczy

Oczekujesz rachunku bankowego, który pozwoli Twojej firmie na wyodrębnienie i kontrolę wydatków na konkretny cel? Rachunek pomocniczy jest właśnie dla Ciebie.

 

Otwierany jest dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określone cele (np. fundusz socjalny) i służy do przeprowadzania określonych rozliczeń pieniężnych.

Korzyści dla Twojej firmy:

masz stałą kontrolę nad finansami

i łatwy podział środków ze względu na ich przeznaczenie

wypłata gotówki z niemal 4 tys. bankomatów

w całej Polsce wchodzących w skład Spółdzielczej Sieci Bankomatów - bez prowizji

możesz wpłacić gotówkę poza godzinami otwarcia Banku

w całodobowych strefach samoobsługowych

dostęp do bankowości internetowej

biometrycznej oraz aplikacji mobilnej Nasz Bank

możesz ustanowić pełnomocnika

do rachunku

NIE CZEKAJ!

Formalności zajmą chwilę, ograniczyliśmy je do minimum. Wystarczy, że złożysz swój podpis na kilku dokumentach i już masz “Rachunek pomocniczy”.