Kredyt rewolwingowy

Ponosisz cykliczne wydatki związane z prowadzoną działalnością? Masz problem z synchronizowaniem terminów tychże wydatków z wpływami od odbiorców? Mamy idealny produkt dla Twojej Firmy. Kredyt rewolwingowy udzielamy na finansowanie wydatków o charakterze stałym.

Korzyści dla Twojej firmy:

każda spłata kredytu umożliwia ponowne zadłużenie się

do wysokości przyznanego limitu kredytowego

szeroki wachlarz wykorzystywanych zabezpieczeń

(w tym gwarancje BGK i poręczenia funduszy poręczeniowych)