Kredyt płatniczy

Potrzebujesz doraźnego finansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej? Pomożemy Tobie pokryć przejściowe braki środków płatniczych – płatności zobowiązań z tytułu np. wynagrodzeń i pochodnych.

Korzyści dla Twojej firmy:

kwotę kredytu dostosowujemy do indywidualnych potrzeb

Twojej Firmy

szeroki wachlarz wykorzystywanych zabezpieczeń

(w tym gwarancje BGK i poręczenia funduszy poręczeniowych)