Poręczenie bankowe

Twój kontrahent wymaga od Ciebie w zawartej umowie zabezpieczenia swojej wierzytelności? Ten produkt spełni oczekiwania Twojej Firmy.

Korzyści dla Twojej firmy:

uniknięcie blokady środków

obrotowych

niewielkie koszty

produktu

wyższa wiarygodność

wobec kontrahentów

szeroki wachlarz wykorzystywanych zabezpieczeń

(w tym gwarancje BGK i poręczenia funduszy poręczeniowych)