Gwarancje POPC

Czym jest gwarancja POPC?

 

Gwarancja spłaty kredytu POPC jest przeznaczona na finansowanie rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, w tym inwestycji szerokopasmowych.

 

Dla kogo?

 

Przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907).

 

Parametry gwarancji:

 

Zakres gwarancji: do 80% kapitału kredytu

Maksymalna kwota gwarancji: 2,5 mln euro

Okres gwarancji: do 20 lat z zastrzeżeniem ograniczeń związanych z pomocą publiczną

Prowizja za udzielenie gwarancji: brak

Rodzaj pomocy dla przedsiębiorcy: pomoc de minimis

 

Gwarancją może być objęty kredyt:

 

  • udzielony w polskich złotych;
  • inwestycyjny lub obrotowy;

 

Przeznaczenie

 

  • realizacja nowej lub utrzymanie istniejącej inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę i przebudowę części aktywnej i pasywnej szerokopasmowej infrastruktury dostępnej do szybkiego Internetu, w tym nakłady inwestycyjne na aktywizację użytkowników końcowych,
  • sfinansowanie kosztów kapitału obrotowego związanych z rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej, w tym zakresie bieżącego obrotu oraz wzmocnienia kondycji i płynności finansowej;
  • sfinansowanie kosztów przekazania praw własności w przedsiębiorstwach między niezależnymi inwestorami w celu rozszerzenia działalności oraz umocowania pozycji na rynku.

 

Dlaczego warto?

 

  • oszczędność środków – brak opłaty prowizyjnych;
  • maksymalny zakres zabezpieczenia kredytu z tytułu gwarancji – do 80% kapitału kredytu;
  • korzystniejsze od standardowych warunki udzielenia kredytu dla przedsiębiorcy (korzyść dla banku wynikająca z przyjęcia gwarancji jest przenoszona na kredytobiorcę);
  • wsparcie gwarancyjne stanowi pomoc de minimis z zastosowaniem korzystnego dla przedsiębiorcy wyliczenia poziomu EDB.