Gwarancja PLG FGP

CZYM JEST GWARANCJA PLG FGP (FUNDUSZ GWARANCJI PŁYNNOŚCIOWYCH)?

 

Gwarancja stanowi pomoc publiczną udzielaną na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I
z 20.03.2020, str. 1)

 

Dla kogo?

 

Program dedykowany jest średnim i dużym przedsiębiorcom, tj.:

 

średni przedsiębiorca – przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 250 pracowników (co najmniej 50), którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR (ale więcej niż 10 mln EUR), lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR (ale więcej niż 10 mln EUR);

duży przedsiębiorca – przedsiębiorca niespełniający warunków mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy określonych w załączniku I do rozporządzenia (czyli przekraczający parametry wskazane powyżej dla średniego przedsiębiorcy).

 

NA JAKI CEL?

 

Gwarancją mogą być objęte kredyty obrotowe odnawialne lub nieodnawialne
z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności gospodarczej albo finansowanie wydatków inwestycyjnych, przyczyniających się do poprawy płynności finansowej Kredytobiorcy.

 

Ile?

 

Gwarancja może zabezpieczać do 80 % kwoty kapitału kredytu.

Minimalna kwota gwarancji – 3,5 mln zł.

Maksymalna kwota gwarancji – 200 mln zł.

 

Na jaki okres?

 

Maksymalny okres gwarancji – 27 miesięcy.

Maksymalny okres kredytu – 24 miesiące.

 

Za ile?

 

Gwarancja jest odpłatna:

 

średni przedsiębiorca:

na okres kredytu do 1 roku – 0,25 %,
na okres kredytu powyżej 1 roku do 2 lat – 0,55

 

duży przedsiębiorca:

na okres kredytu do 1 roku – 0,50 %,

na okres kredytu powyżej 1 roku do 2 lat – 1,15%.

 

Jak zabezpieczyć?

 

Zabezpieczenie gwarancji na rzecz BGK stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy.

 

Dlaczego warto?

 

  •  Niski koszt ustanowienia zabezpieczenia kredytu i gwarancji;
  • Minimum formalności – wystarczą standardowe dokumenty wymagane przez Bank do oceny zdolności kredytowej;
  • Cała procedura przyznania gwarancji de minimis BGK przeprowadzana jest przez Bank kredytujący.

 

 

Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGP