Gwarancja Kreatywna Europa

Czym jest Gwarancja Kreatywna Europa?

 

Gwarancja stanowi pomoc de minimis. Bank Kredytujący w imieniu BGK wystawi Beneficjentowi gwarancji zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis.

 

Dla kogo?

 

Dla przedsiębiorców z kategorii MŚP działających lub realizujących projekty w sektorach kultury i kreatywnych.

 

Zabezpiecza kredyt:

 

 • udzielony w PLN,
 • inwestycyjny lub obrotowy,
 • odnawialny bądź nieodnawialny,
 • w max kwocie 8.400.000 PLN,
 • udzielony na okres nie krótszy niż 12 m-cy

 

Ile:

 

Kwota gwarancji nie może przekroczyć 80% wartości kapitału kredytu.

 

Na jaki okres?

 

 • 27 miesięcy – w przypadku kredytu obrotowego (2 lata i 3 miesiące),
 • 99 miesięcy – w przypadku kredytu inwestycyjnego (8 lat i 3 miesiące).

 

Za ile?

 

Opłata prowizyjna płacona przez klienta na rzecz BGK wynosi 0,25% kwoty gwarancji za okres roczny*.

 

* Stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wskazana jest w ,,Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych”. Opłata prowizyjna wg stanu na 2019 r.

 

Jak zabezpieczyć?

 

Zabezpieczenie gwarancji na rzecz BGK stanowi weksel własny in blanco kredytobiorcy.

 

Dlaczego warto?

 

 •  Możliwość uzyskania kredytu nawet przez przedsiębiorców z krótkim stażem
  na rynku, bez dostatecznych własnych zabezpieczeń;
 • Niski koszt ustanowienia zabezpieczenia kredytu;
 • Korzystniejsze od standardowych warunki udzielenia kredytu dla przedsiębiorcy (korzyść dla banku wynikająca z przyjęcia gwarancji jest przenoszona na kredytobiorcę).

 

 

Niniejsze finansowanie jest możliwe dzięki Gwarancji, która została udzielona w ramach programu Kreatywna Europa oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.