Gwarancja bankowa

Startujesz w przetargach? Twój kontrahent wymaga od Ciebie gwarancji dobrego wykonania kontraktu? Ten produkt jest idealny dla Twojej Firmy.

Korzyści dla Twojej firmy:

uniknięcie blokady środków

obrotowych

niewielkie koszty

produktu

wyższa wiarygodność

wobec kontrahentów

szeroki wachlarz wykorzystywanych zabezpieczeń

(w tym gwarancje BGK i poręczenia funduszy poręczeniowych)

okres gwarancji dostosowany do potrzeb

Twojej Firmy