Faktorzy SGB

Czym jest faktoring?

To usługa polegająca na wykupie faktur przed terminem ich płatności. Dzięki temu, pieniądze – należne od kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług – możesz otrzymać natychmiast po wystawieniu faktury oraz możesz przeznaczyć gotówkę na rozwój swojej działalności.

Dla kogo?

Dla przedsiębiorców chcących płynnie rozwijać swoją działalność i prowadzić ją bez zatorów płatniczych, a posiadających ograniczony kapitał własny, wykorzystane linie kredytowe bądź nieposiadających majątku pod zabezpieczenie kredytu lub mających krótką historię działalności.

Korzyści dla Twojej Firmy:

poprawa płynności finansowej

dzięki likwidacji zatorów płatniczych

wzrost konkurencyjności na rynku

poprzez pewne i terminowe regulowanie swoich zobowiązań

poprawa wskaźników finansowych

zabezpieczenie przed ryzykiem handlowym

poprzez weryfikację odbiorców i zwiększenie ich dyscypliny płatniczej

oszczędność czasu i kosztów

związanych z bieżącą obsługą, monitorowaniem i odzyskiwaniem należności