Ubezpieczenia majątkowe

Generali Firma

Pomyślność Twojego przedsiębiorstwa to również pomyślność Twoja i Twoich bliskich. Warto więc zadbać o jego solidną ochronę – zwłaszcza, że nie kosztuje ona zbyt wiele. Rozwijaj swoją działalność, zatrudniaj nowych pracowników, osiągaj coraz lepsze wyniki, a ochronę zostaw nam.
Oferta dla właścicieli przedsiębiorstw usługowych, produkcyjnych, handlowych, posiadających ewidencję mienia.

Korzyści dla Twojej Firmy:

ubezpieczenie od wszystkich ryzyk w wariancie Premium zapewni ochronę nawet od trudnych do przewidzenia zdarzeń

ubezpieczenie OC przyda się, gdy wyrządzisz szkodę swoim klientom lub osobom trzecim

możliwość pokrycia kosztów poszukiwania przyczyny szkody w ubezpieczeniu mienia do 20 000 zł bez opłaty dodatkowej składki

możliwość dostosowania zakresu do charakteru prowadzonej działalności dzięki szerokiej liście klauzul do wyboru

skorzystaj z atrakcyjnego systemu zniżek – oszczędzisz nawet do 30% składki

gwarancja solidnej pomocy w razie wystąpienia szkody

narzędzia pracy – laptop, telefon, tablet – ochronimy także podczas podróży służbowych na całym świecie

możemy chronić Twoje dochody – gdy np. w wyniku wypadku nie będziesz mógł kierować swoim przedsiębiorstwem

Generali Agro Firma może obejmować ubezpieczenie:

A.

mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:

wariant Basic

deszcz nawalny, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, osunięcie się ziemi, pożar, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, trzęsienie ziemi, wybuch, zapadanie się ziemi

wariant Standard

zdarzenia z wariantu Basic i dodatkowo: dym i sadza, napór śniegu, powódź, spływ wód po zboczach, uderzenie pojazdu, upadek dźwigu, drzewa, masztu, komina, słupa, anteny lub innych budowli albo ich części, zalanie;

wariant Premium (All Risk)

zdarzenia losowe, które nie zostały wyłączone z odpowiedzialności Generali

B.

mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

C.

sprzętu elektronicznego

D.

odpowiedzialności cywilnej

E.

utraty dochodu

Generali Firma

Pomyślność Twojego przedsiębiorstwa to również pomyślność Twoja i Twoich bliskich. Warto więc zadbać o jego solidną ochronę – zwłaszcza, że nie kosztuje ona zbyt wiele. Rozwijaj swoją działalność, zatrudniaj nowych pracowników, osiągaj coraz lepsze wyniki, a ochronę zostaw nam.
Oferta dla właścicieli przedsiębiorstw usługowych, produkcyjnych, handlowych, posiadających ewidencję mienia.

Korzyści dla Twojej Firmy:

ubezpieczenie od wszystkich ryzyk w wariancie Premium zapewni ochronę nawet od trudnych do przewidzenia zdarzeń

ubezpieczenie OC przyda się, gdy wyrządzisz szkodę swoim klientom lub osobom trzecim

możliwość pokrycia kosztów poszukiwania przyczyny szkody w ubezpieczeniu mienia do 20 000 zł bez opłaty dodatkowej składki

możliwość dostosowania zakresu do charakteru prowadzonej działalności dzięki szerokiej liście klauzul do wyboru

skorzystaj z atrakcyjnego systemu zniżek – oszczędzisz nawet do 30% składki

gwarancja solidnej pomocy w razie wystąpienia szkody

narzędzia pracy – laptop, telefon, tablet – ochronimy także podczas podróży służbowych na całym świecie

możemy chronić Twoje dochody – gdy np. w wyniku wypadku nie będziesz mógł kierować swoim przedsiębiorstwem

Generali Agro Firma może obejmować ubezpieczenie:

A.

mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:

wariant Basic

deszcz nawalny, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, osunięcie się ziemi, pożar, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, trzęsienie ziemi, wybuch, zapadanie się ziemi

wariant Standard

zdarzenia z wariantu Basic i dodatkowo: dym i sadza, napór śniegu, powódź, spływ wód po zboczach, uderzenie pojazdu, upadek dźwigu, drzewa, masztu, komina, słupa, anteny lub innych budowli albo ich części, zalanie;

wariant Premium (All Risk)

zdarzenia losowe, które nie zostały wyłączone z odpowiedzialności Generali

B.

mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

C.

sprzętu elektronicznego

D.

odpowiedzialności cywilnej

E.

utraty dochodu