Podstawowy rachunek płatniczy

Podstawowy rachunek płatniczy dedykowany jest Klientom, którzy na moment złożenia wniosku o otwarcie konta, nie posiadają rachunku płatniczego w innym banku.

 

Konto zostaje otwarte w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego wniosku oraz po sprawdzeniu Klienta w Centralnej Informacji o rachunkach.

W ramach konta otrzymujesz:

0 zł za prowadzenie

rachunku

0 zł za kartę

do konta

0 zł za pięć pierwszych wypłat

gotówki z bankomatów na terytorium państwa członkowskiego EOG w miesiącu kalendarzowym

0 zł za pięć pierwszych poleceń przelewu

lub zleceń stałych na terytorium państwa członkowskiego EOG w miesiącu

 

Opłaty za realizację kolejnych dyspozycji, pobierane są zgodnie z obowiązującą Tabelą Prowizji i Opłat.

 

Ograniczenia: brak możliwości dokonywania wypłat gotówki i transakcji płatniczych poza terytorium państw członkowskich EOG, brak możliwości wnioskowania o kredyt w rachunku płatniczym, brak możliwości wnioskowania o kartę kredytową, brak możliwości otrzymania karty mobilnej.