Fundusze Inwestycyjne

Zastanawiasz się nad inwestowaniem w fundusze inwestycyjne? Chciałbyś spróbować, ale nie jesteś przekonany? Wspólnie z naszym partnerem – Generali Investments TFI S.A. pokażemy Ci, że fundusz inwestycyjny to środek lokowania kapitału nie tylko dla osób z dużą skłonnością do ryzyka, lecz także dla osób ostrożnych, zarówno dla tych, które dopiero wkraczają w świat finansów, jak i dla tych, dla których inwestowanie jest prawdziwą pasją.

 

Generali Investments TFI (wcześniej Union Investment TFI) specjalizuje się w zarządzaniu aktywami. Od wielu lat współpracuje ze Spółdzielczą Grupą Bankową, co zaowocowało stworzeniem specjalnych dedykowanych funduszy, które są odpowiedzią na potrzeby Klientów banków spółdzielczych.

Twoje korzyści:

środki w rękach ekspertów

za zainwestowane pieniądze odpowiada zarządzający funduszami, licencjonowany przez Komisję Nadzoru Finansowego

dywersyfikacja portfela

inwestowanie w ramach funduszu daje Ci duże możliwości wyboru aktywów, w które możesz ulokować swój kapitał

elastyczność

możesz na bieżąco nabywać jednostki uczestnictwa, jak i wycofywać swoje środki, a czas trwania inwestycji i wysokość kwoty, którą można zainwestować są nieograniczone
PRZYDATNE DOKUMENTY