Pożyczka hipoteczna

Potrzebujesz większych środków na potrzeby konsumpcyjne bez konieczności rozliczania się z Bankiem? Pożyczka hipoteczna z okresem kredytowania do 25 lat jest właśnie dla Ciebie. Kwota pożyczki uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej oraz wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia pożyczki.

 

Twoje korzyści:

na dowolny cel

bez rozliczenia

długi okres kredytowania

do 25 lat

możliwość odroczenia

spłaty kapitału aż o 24 miesiące

brak opłat

za wcześniejszą spłatę pożyczki w całym okresie trwania umowy

wybór harmonogramu spłaty

raty równe lub malejące

możliwość wyboru oprocentowania

zmiennego lub okresowo stałego

Przykład reprezentatywny dla pożyczki ze zmiennym oprocentowaniem
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki hipotecznej wynosi 12,18%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 244 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 415.000,00 zł, oprocentowanie zmienne 11,02% w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M: 7,02% oraz marża 4,00 pp., całkowita kwota do zapłaty 1.055.840,75 zł, całkowity koszt kredytu 640.840,75 zł, w tym: prowizja przygotowawcza w wysokości 3,00% liczona od całkowitej kwoty kredytu, tj. 12.450,00 zł, odsetki za cały okres kredytowania 627.882,75 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, spłata w 244 miesięcznych ratach po 4.274,11 zł, ostatnia rata 4.274,02 zł. W związku z udzieleniem kredytu nastąpi konieczność poniesienia kosztu ubezpieczenia nieruchomości, będącej przedmiotem zabezpieczenia w całym okresie kredytowania (nie wliczono do RRSO, gdyż wysokości tych kosztów nie da się przewidzieć).
Powyższa kalkulacja została sporządzona na reprezentatywnym przykładzie na dzień 16.01.2023 r.
Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

Przykład reprezentatywny dla pożyczki z okresowo stałym oprocentowaniem
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki hipotecznej wynosi 11,54%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 244 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 415.000,00 zł, oprocentowanie okresowo stałe przez pierwsze 60 miesięcy 9,99% oraz zmienne w pozostałym okresie kredytowania11,02% w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M: 7,02% oraz marża 4,00 pp., całkowita kwota do zapłaty 1.029.651,76 zł, całkowity koszt kredytu 614.651,76 zł, w tym: prowizja przygotowawcza w wysokości 3,00% liczona od całkowitej kwoty kredytu, tj. 12.450,00 zł, odsetki za cały okres kredytowania 601.693,76 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, spłata w 244 miesięcznych ratach po 3.985,37 zł w pierwszych 60 ratach, w pozostałym okresie kredytowania po 4.225,94 zł, ostatnia rata 4.224,54 zł. W związku z udzieleniem kredytu nastąpi konieczność poniesienia kosztu ubezpieczenia nieruchomości, będącej przedmiotem zabezpieczenia w całym okresie kredytowania (nie wliczono do RRSO, gdyż wysokości tych kosztów nie da się przewidzieć).
Powyższa kalkulacja została sporządzona na reprezentatywnym przykładzie na dzień 16.01.2023 r.
Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.