Pożyczka hipoteczna

Potrzebujesz większych środków na potrzeby konsumpcyjne bez konieczności rozliczania się z Bankiem? Pożyczka hipoteczna z okresem kredytowania do 25 lat jest właśnie dla Ciebie. Kwota pożyczki uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej oraz wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia pożyczki.

 

Twoje korzyści:

na dowolny cel

bez rozliczenia

długi okres kredytowania

do 25 lat

możliwość odroczenia

spłaty kapitału aż o 24 miesiące

brak opłat

za wcześniejszą spłatę pożyczki w całym okresie trwania umowy

wybór harmonogramu spłaty

raty równe lub malejące

indywidualne podejście

do każdego Klienta

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki hipotecznej wynosi 6,32%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 300 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 266.000,00 zł, oprocentowanie zmienne 5,72% w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M: 1,72% oraz marża 4,00 pp., (wskazana marża jest podwyższana o 1,00 pp. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowita kwota do zapłaty 508.105,63 zł, całkowity koszt kredytu 242.105,63 zł, w tym: prowizja przygotowawcza w wysokości 3,00% liczona od całkowitej kwoty kredytu, tj. 7.980,00 zł, odsetki za cały okres kredytowania 234.106,63 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, spłata w 300 miesięcznych ratach po 1.667,03 zł, ostatnia rata 1.664,66 zł. W związku z udzieleniem kredytu nastąpi konieczność poniesienia kosztu ubezpieczenia nieruchomości, będącej przedmiotem zabezpieczenia w całym okresie kredytowania (nie wliczono do RRSO, gdyż wysokości tych kosztów nie da się przewidzieć).Powyższa kalkulacja została sporządzona na reprezentatywnym przykładzie na dzień 30.01.2019 r. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.