Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie

Pożyczasz gotówkę, a zabezpieczeniem spłaty jest nieruchomość. Dzięki temu możesz otrzymać gotówkę na dłuższy okres z atrakcyjnym oprocentowaniem. Kwota kredytu uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy oraz wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia kredytu.

 

Twoje korzyści:

na dowolny cel

bez rozliczenia

długi okres kredytowania

do 10 lat

możliwość odroczenia

spłaty kapitału aż o 24 miesiące

brak opłat

za wcześniejszą spłatę pożyczki w całym okresie trwania umowy

wybór harmonogramu spłaty

raty równe lub malejące

indywidualne podejście

do każdego Klienta

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego hipotecznie wynosi 7,87%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 120 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 266.000,00 zł, oprocentowanie zmienne 6,72% w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M: 1,72% oraz marża 5,00 pp., (wskazana marża jest podwyższana o 1,00 pp. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowita kwota do zapłaty 373.409,31 zł, całkowity koszt kredytu 107.409,31 zł, w tym: prowizja przygotowawcza w wysokości 3,00% liczona od całkowitej kwoty kredytu, tj. 7.980,00 zł, odsetki za cały okres kredytowania 99.410,31 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, spłata w 120 miesięcznych ratach po 3.045,08 zł, ostatnia rata 3.045,79 zł. W związku z udzieleniem kredytu nastąpi konieczność poniesienia kosztu ubezpieczenia nieruchomości, będącej przedmiotem zabezpieczenia w całym okresie kredytowania (nie wliczono do RRSO, gdyż wysokości tych kosztów nie da się przewidzieć).Powyższa kalkulacja została sporządzona na reprezentatywnym przykładzie na dzień 30.01.2019 r. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.