Kredyt konsolidacyjny

Zamiast kilku rat kredytów w różnych bankach możesz płacić jedną niższą ratę. Kredyt konsolidacyjny przeznaczony jest na spłatę posiadanych zobowiązań kredytowych na cele mieszkaniowe i konsumpcyjne z możliwością zwiększenia kwoty kredytu o 30% na dowolny cel. Pamiętaj, że ponad 50% środków z kredytu musi być przeznaczona na cel mieszkaniowy.

 

Twoje korzyści:

atrakcyjne oprocentowanie

długi okres kredytowania

do 25 lat

możliwość odroczenia

spłaty kapitału aż o 24 miesiące

brak opłat

za wcześniejszą spłatę pożyczki w całym okresie trwania umowy

wybór harmonogramu spłaty

raty równe lub malejące

indywidualne podejście

do każdego Klienta

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu konsolidacyjnego wynosi 6,44%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 300 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 266.000,00 zł, oprocentowanie zmienne 5,72% w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M: 1,72% oraz marża 4,00 pp., (wskazana marża jest podwyższana o 1,00 pp. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowita kwota do zapłaty 510.765,63 zł, całkowity koszt kredytu 244.765,63 zł, w tym: prowizja przygotowawcza w wysokości 4,00% liczona od całkowitej kwoty kredytu, tj. 10.640,00 zł, odsetki za cały okres kredytowania 234.106,63 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, spłata w 300 miesięcznych ratach po 1.667,03 zł, ostatnia rata 1.664,66 zł. W związku z udzieleniem kredytu nastąpi konieczność poniesienia kosztu ubezpieczenia nieruchomości, będącej przedmiotem zabezpieczenia w całym okresie kredytowania (nie wliczono do RRSO, gdyż wysokości tych kosztów nie da się przewidzieć). Powyższa kalkulacja została sporządzona na reprezentatywnym przykładzie na dzień 30.01.2019 r.Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.