Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Banku

Z końcem kwietnia br., po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Banku – Sebastiana Stożka, dotychczasowego Wiceprezesa nadzorującego Pion Ekonomiczno-Finansowy. Zmiana ta jest następstwem przejścia na emeryturę dotychczasowego Prezesa Marka Bielińskiego.

 

Klienci Banku, przedstawiciele jednostek samorządowych, członkowie Rady Nadzorczej oraz pracownicy Banku złożyli dotychczasowemu Prezesowi moc życzeń, gratulacji i podziękowań. Marek Bieliński pełnił funkcję Prezesa Zarządu od ponad 25 lat, a swoją przygodę z Bankiem rozpoczął w 1993 roku jako pełniący obowiązki Dyrektora. Zgodnie z dewizą “W Banku najważniejszy jest Klient” przez cały czas pracy zawodowej budował wśród klientów i członków zaufanie do Banku, który z roku na rok coraz bardziej wpisywał się w pejzaż lokalnego środowiska, a dziś jest nowoczesną placówką bankową.

 

Nowy Prezes Zarządu – Sebastian Stożek, to Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe MBA „ Zarządzanie zasobami ludzkimi” Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, „ Zarządzanie ryzykiem w banku” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Zarządzanie bankiem” w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Jest posiadaczem „Europejskiego Certyfikatu Bankowca” Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy. Swoją drogę zawodową w bankowości rozpoczął w 2000r. w Pomorsko-Kujawskim Banku Regionalnym.

 

Z Bankiem Spółdzielczym w Nakle nad Notecią jest związany od 2003r. przechodząc przez wszystkie szczeble awansu zawodowego.