Zebranie Przedstawicieli podsumowało działalność Banku

18 czerwca br. w restauracji “Art-Cafe – Cafe & Restaurant” odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią. Podczas zebrania dokonano podsumowania działalności Banku za miniony 2018 rok oraz przedstawiono plany na rok 2019. W zebraniu uczestniczyło niespełna 40 delegatów, wybranych podczas wcześniejszych zebrań grup członkowskich.

 

Obecni delegaci zatwierdzili sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz Zarządu z działalności Banku za 2018 rok, po czym udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku. Po przedstawieniu opinii Biegłego Rewidenta, potwierdzającej prawidłowość przedstawionych sprawozdań finansowych oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami

prawa, podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2018 rok.

 

Wśród szeregu podjętych podczas Zebrania uchwał, przyjęto m.in. uchwałę w sprawie podziału nadwyżki finansowej oraz uchwałę dotyczącą kierunków rozwoju działalności Banku na kolejny rok, a także zatwierdzono Politykę Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią.

 

Rada Nadzorcza oraz Zarząd Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią dziękuje wszystkim Delegatom za przybycie na Zebranie, a Klientom i Udziałowcom za dotychczasowe zaufanie i owocną współpracę.

18 czerwca br. w restauracji “Art-Cafe – Cafe & Restaurant” odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią. Podczas zebrania dokonano podsumowania działalności Banku za miniony 2018 rok oraz przedstawiono plany na rok 2019. W zebraniu uczestniczyło niespełna 40 delegatów, wybranych podczas wcześniejszych zebrań grup członkowskich.


Obecni delegaci zatwierdzili sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz Zarządu z działalności Banku za 2018 rok, po czym udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku. Po przedstawieniu opinii Biegłego Rewidenta, potwierdzającej prawidłowość przedstawionych sprawozdań finansowych oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2018 rok.

 

Wśród szeregu podjętych podczas Zebrania uchwał, przyjęto m.in. uchwałę w sprawie podziału nadwyżki finansowej oraz uchwałę dotyczącą kierunków rozwoju działalności Banku na kolejny rok, a także zatwierdzono Politykę Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią.

 

Rada Nadzorcza oraz Zarząd Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią dziękuje wszystkim Delegatom za przybycie na Zebranie, a Klientom i Udziałowcom za dotychczasowe zaufanie i owocną współpracę.