Wiosenny sezon ubezpieczeń upraw rozpoczęty!

Już teraz mogą Państwo ubezpieczać z nami swoje uprawy.

 

W sezonie wiosennym w Generali Agro ochroną można objąć takie uprawy jak: zboża, rzepak, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny strączkowe, wybrane gatunki warzyw oraz owoców. Mogą Państwo ubezpieczyć rośliny tradycyjne od ryzyka gradu, przymrozków wiosennych, huraganu i deszczu nawalnego.

 

 

Możliwy jest wybór spośród kilku pakietów ubezpieczeń:

 

 • grad,
 • grad,
 • przymrozki wiosenne,
 • grad, deszcz nawalny, huragan,
 • grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan.

 

 

Uprawy specjalne, takie jak wybrane owoce i warzywa, można w Generali Agro objąć ochroną od ryzyka gradu i – co najważniejsze – zabezpieczyć je zarówno w przypadku powstania szkód ilościowych, jak i jakościowych, które to ostatecznie wpływają na ubytek w plonie. Ochrona ta pozwala pokryć straty dla warzyw i owoców zdyskwalifikowanych przez odbiorców jako najwyższej jakości plon handlowy.

 

 

Atrakcje na wiosnę.

 

 

 • Dla producentów buraków cukrowych – dodatkowy ryczałt, gdy na polu wystąpi szkoda w wyniku gradobicia, deszczu nawalnego lub huraganu, a jej wysokość zostanie oszacowana na poziomie większym niż 25% ubytku plonu głównego, wypłacimy dodatkowy ryczałt w wysokości 5% sumy ubezpieczenia, który pokryje szkody jakościowe polegające na obniżonej polaryzacji.
 • Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w ryzyku ognia, które – w przypadku spalenia plonu głównego – daje możliwość otrzymania dodatkowego ryczałtu w wysokości 200 zł/ha za utratę słomy. Ryczałt zostanie wypłacony niezależnie od przyczyny powstania pożaru.
 • Odpowiedzialność za szkody spowodowane erozją wietrzną w ryzyku huraganu. To wyjątkowo groźne dla upraw zjawisko, które może skutkować zawianiem roślin lub uszkodzeniem liści czy pędów, zwłaszcza we wczesnych fazach rozwojowych.
 • Ubezpieczenie ziemiopłodów na polisie uprawowej chroni płody rolne od momentu zasiewu lub wysadzenia do zbioru, a wykupienie tego rozszerzenia zabezpiecza dodatkowo plony składowane w budynkach, silosach i piwnicach. Do wyboru są 3 warianty zależne od wysokości sumy ubezpieczenia wybranej przez Klienta.
 • Ubezpieczenie rolnika od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na polisie uprawowej w atrakcyjnej cenie. NNW obowiązuje przez całą dobę, na całym świecie, w pracy, jak i w życiu prywatnym.
 • Program rabatowy dla lojalnych Klientów – Agro Program. W ramach programu Klient otrzymuje punkty za zakup produktów Generali Agro, które przy kolejnych, nowych ubezpieczeniach pozwolą na obniżenie składki. Zebrane punkty upoważniają do naliczenia do 10% zniżki w składce za nowe ubezpieczenie Generali Agro z pewnymi wyłączeniami.
 • Promocja „Wiosenne uprawy z e-kodem 2023”, w ramach której można otrzymać e-kody na zakupy w Biedronce. Jeśli składka za ubezpieczenie upraw wyniesie min. 200 zł, a Klient samodzielnie wypełni specjalny formularz na naszym portalu i-Rolnik i opłaci składkę – otrzyma bon na zakupy o wartości 150 zł.