Rodzinny Kapitał Opiekuńczy


Od 1 stycznia 2022 r. dostępne jest nowe świadczenie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, dla rodziców dzieci w wieku od 12. miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 35. miesiąc życia.

 

Nowe świadczenie nie jest zależne od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Rodzice mogą zdecydować czy chcą otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy.

 

Świadczenie w ramach programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy można złożyć do ZUS wyłącznie elektronicznie, za pomocą:

 

  • bankowości elektronicznej od 1 lutego 2022 r.,
  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • portalu Emp@tia.

 

 

Więcej informacji o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym znajduje się na stronie ZUS

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2270)