Oferta ubezpieczeń na wiosnę


W marcu Generali Agro udostępnił sprzedaż ubezpieczeń upraw dla wszystkich klientów. Jak w latach ubiegłych, klienci mogą skorzystać z ochrony już od 8% ubytku w plonie we wszystkich ryzykach objętych podstawowym zakresem ochrony. Dodatkowo, już w trakcie zawierania umowy ubezpieczenia upraw z dopłatami budżetu państwa, rolnicy mogą ubezpieczyć ziemiopłody oraz wykupić ochronę NNW w atrakcyjnej cenie. Ubezpieczenia upraw w Generali Agro są objęte dopłatami z budżetu państwa – aż do 65 proc. składki.

 

W sezonie wiosennym w Generali Agro ochroną można objąć takie uprawy jak: zboża, rzepak, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny strączkowe, wybrane gatunki warzyw oraz owoców. Rolnicy mogą ubezpieczyć rośliny tradycyjne od ryzyka gradu, przymrozków wiosennych, huraganu i deszczu nawalnego. Producenci mogą wybrać dopasowany do swoich potrzeb zakres ubezpieczenia spośród kilku pakietów ubezpieczeń:

 

  • grad;
  • grad, przymrozki wiosenne;
  • grad, deszcz nawalny, huragan;
  • grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan.

 

Uprawy specjalne, takie jak wybrane owoce i warzywa, można w Generali Agro objąć ochroną od ryzyka gradu i – co najważniejsze – zabezpieczyć je zarówno w przypadku powstania szkód ilościowych, jak i jakościowych, które to ostatecznie wpływają na ubytek w plonie. Ochrona ta pozwala pokryć straty dla warzyw i owoców, zdyskwalifikowanych przez odbiorców jako najwyższej jakości plon handlowy.

 

Dodatkowy ryczałt za straty w burakach cukrowych

 

Tej wiosny Generali Agro wprowadza również dodatkowe odszkodowania za poniesione straty jakościowe w uprawie buraka cukrowego. Zasada działania jest bardzo prosta – w przypadku wystąpienia szkody w uprawie buraków cukrowych na skutek gradobicia, deszczu nawalnego lub huraganu, w wysokości większej niż 25% ubytku plonu głównego, Generali Agro wypłaci dodatkowy ryczałt za szkody jakościowe w burakach cukrowych w wysokości 5% sumy ubezpieczenia. Wynikają one z obniżenia wskaźnika polaryzacji.

 

200 zł/ha za utratę słomy w wyniku pożaru

 

Od tego sezonu Generali Agro wprowadza rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w ryzyku ognia, które w przypadku spalenia plonu głównego daje możliwość otrzymania dodatkowego ryczałtu w wysokości 200 zł/ha za utratę słomy. Pozwoli to na częściowe pokrycie strat polegających na utracie składników pokarmowych pochodzących ze spalonej słomy oraz częściowej degradacji gleby spowodowanej przez wysoką temperaturę. Co ważne, ryczałt zostanie wypłacony niezależnie od przyczyny powstania pożaru.

 

Nowości na wiosnę

 

Jak co roku Generali Agro przygotowało wiele nowości.

We wszystkich klauzulach, które dotyczą upraw standardowych, firma wprowadziła dodatkowy zakres ubezpieczenia w ryzyku ognia. W przypadku spalenia plonu głównego daje on możliwość otrzymania dodatkowego ryczałtu w wysokości 200 zł/ha za utratę słomy. Co ważne – nie ma tu znaczenia przyczyna powstania pożaru.

 

Kolejną nowością jest odświeżona klauzula szczególna nr 1.3, rozszerzona o ryzyko utraty jakości w burakach cukrowych. Klauzula zapewnia ochronę już od 8% ubytku w plonie we wszystkich ryzykach objętych podstawowym zakresem. Uprawy nią objęte otrzymują także ochronę od ryzyka ognia, niezależnie od przyczyny jego powstania. Odpowiedzialność ubezpieczyciela zostaje podniesiona do 100% sumy ubezpieczenia przy zaistnieniu szkód całkowitych w wyniku gradu i przymrozku. Klauzula ta wprowadza również ochronę od tzw. zastoisk wodnych spowodowanych nagromadzeniem się wody na powierzchni pola wskutek deszczu nawalnego.

 

Rolnik zyskuje również możliwość ubezpieczenia ziemiopłodów na polisie uprawowej. Ubezpieczenie upraw chroni płody rolne od momentu zasiewu lub wysadzenia do zbioru, a wykupienie tego rozszerzenia zabezpiecza dodatkowo plony składowane w budynkach, silosach i piwnicach. Do wyboru są 3 warianty zależne od wysokości sumy ubezpieczenia wybranej przez klienta.

 

Generali Agro nadal daje możliwość ochrony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), która jest dostępna na polisie uprawowej w atrakcyjnej cenie. Nie ma potrzeby zawierania dodatkowej umowy. NNW obowiązuje przez całą dobę, na całym świecie, w pracy, jak i w życiu prywatnym.

 

Ubezpieczenia z dopłatami budżetu państwa

 

Aż do 65 proc. dopłaty może uzyskać klient ubezpieczający uprawy w Generali Agro. Dopłaty są przyznawane zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.