Od 14 września zmiany w bankowości internetowej

14 września 2019 r. ze względu na wymogi dyrektywy unijnej PSD2 wprowadzamy zmiany w korzystaniu z bankowości internetowej. Zmiany pozwolą jeszcze lepiej zabezpieczyć dostęp do Twoich finansów. Raz na 90 dni poprosimy Cię o zatwierdzenie logowania hasłem SMS lub autoryzacją mobilną.  Gdy będziesz sprawdzał historię transakcji starszą niż 90 dni, również możemy Cię poprosić o potwierdzenie tej operacji hasłem SMS lub autoryzacją mobilną.

 

Jednocześnie informujemy, iż dyspozycje składane w ramach bankowości internetowej w dalszym ciągu odbywają się poprzez użycie kodu SMS. Nową, alternatywną w stosunku do kodów SMS, formą autoryzacji jest autoryzacja mobilna.

Autoryzacja mobilna możliwa jest dzięki użyciu aplikacji mobilnej “Nasz Bank”, którą możesz bezpłatnie pobrać na swój telefon ze sklepu Google Play lub App Store. Aplikacja “Nasz Bank” to narzędzie nie tylko do mobilnej autoryzacji przelewów, lecz przede wszystkim swobodne, bezpieczne i skuteczne narzędzie umożliwiające pełen dostęp do Twojego rachunku.

 

Więcej informacji o aplikacji mobilnej “Nasz Bank” znajdziesz TUTAJ.

14 września 2019 r. ze względu na wymogi dyrektywy unijnej PSD2 wprowadzamy zmiany w korzystaniu z bankowości internetowej. Zmiany pozwolą jeszcze lepiej zabezpieczyć dostęp do Twoich finansów. Raz na 90 dni poprosimy Cię o zatwierdzenie logowania hasłem SMS lub autoryzacją mobilną. Gdy będziesz sprawdzał historię transakcji starszą niż 90 dni, również możemy Cię poprosić o potwierdzenie tej operacji hasłem SMS lub autoryzacją mobilną.


Jednocześnie informujemy, iż dyspozycje składane w ramach bankowości internetowej w dalszym ciągu odbywają się poprzez użycie kodu SMS. Nową, alternatywną w stosunku do kodów SMS, formą autoryzacji jest autoryzacja mobilna.

 

Autoryzacja mobilna możliwa jest dzięki użyciu aplikacji mobilnej “Nasz Bank”, którą możesz bezpłatnie pobrać na swój telefon ze sklepu Google Play lub App Store. Aplikacja “Nasz Bank” to narzędzie nie tylko do mobilnej autoryzacji przelewów, lecz przede wszystkim swobodne, bezpieczne i skuteczne narzędzie umożliwiające pełen dostęp do Twojego rachunku.

 

Więcej informacji o aplikacji mobilnej “Nasz Bank” znajdziesz TUTAJ.