Mikrorachunek podatkowy – od 1 stycznia 2020 roku

Co to jest mikrorachunek podatkowy?

Jest to indywidualny rachunek podatkowy, który służy do wpłat PIT, CIT i VAT. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za jego pomocą.
Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na twój ROR.

 

Jak sprawdzić numer swojego mikrorachunku podatkowego?

Mikrorachunek podatkowy sprawdzisz korzystając z generatora dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub otrzymasz go w dowolnym urzędzie skarbowym.

 

Wystarczy, że podasz:

 

 • PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną (nie prowadzisz działalności gospodarczej lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT)
 • NIP, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne

 

Generator działa całodobowo (wymaga dostępu do Internetu), umożliwia więc sprawdzenie numeru mikrorachunku w dowolnym momencie i miejscu, np. korzystając z urządzenia mobilnego (telefonu, tabletu).

 

O czym należy pamiętać

 • Nie należy korzystać z numerów mikrorachunków pozyskanych na innych stronach internetowych niż strona podatki.gov.pl, lub otrzymanych e-mailem lub SMS-em, gdyż mogą być one próbą wyłudzenia
 • Wygenerowanie i prowadzenie mikrorachunku podatkowego nie wiąże się z żadnymi kosztami
 • Przed użyciem mikrorachunku podatkowego (tj. przed przelewem), zawsze warto sprawdzić czy zawiera on cyfry 1010 0071 222 (począwszy od pozycji nr 3) i prawidłowy PESEL lub NIP
 • Aktualnie funkcjonujące rachunki urzędów skarbowych, dedykowane do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne do 31 grudnia 2019 r., po tym terminie wpłat należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy

 

Budowa numeru mikrorachunku podatkowego

Mikrorachunek podatkowy będzie składać się z 26 cyfr:

 

LK 1010 0071 222YXXXX XXXXXXXX

gdzie:
LK – liczba kontrolna
1010 0071 -stała część każdego mikrorachunku podatkowego (wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP)
222-stała część każdego mikrorachunku podatkowego (wskazuje na numer uzupełniający w NBP)
Y PESEL lub NIP
– po znaku Y jest PESEL lub NIP (w miejscu X),przy czym na ostatnich pozycjach są zera. Ciąg cyfr przy użyciu PESEL: LK 1010 0071 2221XXXX XXXX XXX0. Ciąg cyfr przy użyciu NIP: LK 1010 0071 2222XXXX XXXX X000

Przeznaczenie mikrorachunku podatkowego

 • Mikrorachunek podatkowy będzie wykorzystywany wyłącznie do wpłat należności z tytułu podatków PIT, CIT i VAT
 • Zwroty nadpłat będą realizowane na rachunek bankowy zgłoszony przez podmiot lub w innej dopuszczalnej formie, tak jak dotychczas
 • Zaliczki na podatek pracowników będą wpłacane na mikrorachunek pracodawcy, czyli płatnika
 • Pracodawca nie musi pozyskiwać mikrorachunków podatkowych swoich pracowników. Jako płatnik będzie dokonywał wpłat na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy

 

Korzyści dla podatnika

 • Wygodny i prosty sposób na zapłatę PIT, CIT i VAT – jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy
 • Możliwość szybkiego sprawdzenia numeru mikrorachunku w każdym miejscu i czasie
 • Brak potrzeby szukania obowiązujących numerów rachunków przy przeprowadzce
 • Ograniczenie liczby omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto
 • Szybsza obsługa płatności PIT, CIT i VAT – szybsza możliwość otrzymania potrzebnych zaświadczeń, np. o niezaleganiu z podatkami

 

Korzyści dla płatników

 • Wygodny i prosty sposób na zapłatę zaliczek PIT – jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy
 • Możliwość szybkiego sprawdzenia numeru mikrorachunku w każdym miejscu i czasie
 • Brak potrzeby szukania obowiązujących numerów rachunków przy przeprowadzce
 • Ograniczenie liczby omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto
 • Wpłata tak jak dotychczas zbiorczej kwoty za wszystkich pracowników – pracodawca nie będzie zobowiązany do pozyskania mikrorachunków podatkowych swoich pracowników, jako płatnik będzie dokonywał wpłat na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy

Co to jest mikrorachunek podatkowy?

Jest to indywidualny rachunek podatkowy, który służy do wpłat PIT, CIT i VAT. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za jego pomocą.
Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na twój ROR.

 

Jak sprawdzić numer swojego mikrorachunku podatkowego?

Mikrorachunek podatkowy sprawdzisz korzystając z generatora dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub otrzymasz go w dowolnym urzędzie skarbowym.

 

Wystarczy, że podasz:

 

 • PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną (nie prowadzisz działalności gospodarczej lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT)
 • NIP, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne

 

Generator działa całodobowo (wymaga dostępu do Internetu), umożliwia więc sprawdzenie numeru mikrorachunku w dowolnym momencie i miejscu, np. korzystając z urządzenia mobilnego (telefonu, tabletu).

 

 

O czym należy pamiętać

 • Nie należy korzystać z numerów mikrorachunków pozyskanych na innych stronach internetowych niż strona podatki.gov.pl, lub otrzymanych e-mailem lub SMS-em, gdyż mogą być one próbą wyłudzenia
 • Wygenerowanie i prowadzenie mikrorachunku podatkowego nie wiąże się z żadnymi kosztami
 • Przed użyciem mikrorachunku podatkowego (tj. przed przelewem), zawsze warto sprawdzić czy zawiera on cyfry 1010 0071 222 (począwszy od pozycji nr 3) i prawidłowy PESEL lub NIP
 • Aktualnie funkcjonujące rachunki urzędów skarbowych, dedykowane do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne do 31 grudnia 2019 r., po tym terminie wpłat należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy

 

Budowa numeru mikrorachunku podatkowego

Mikrorachunek podatkowy będzie składać się z 26 cyfr:

LK 1010 0071 222YXXXX XXXXXXXX

gdzie:
LK – liczba kontrolna
1010 0071 -stała część każdego mikrorachunku podatkowego (wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP)
222-stała część każdego mikrorachunku podatkowego (wskazuje na numer uzupełniający w NBP)
Y PESEL lub NIP
– po znaku Y jest PESEL lub NIP (w miejscu X),przy czym na ostatnich pozycjach są zera. Ciąg cyfr przy użyciu PESEL: LK 1010 0071 2221XXXX XXXX XXX0. Ciąg cyfr przy użyciu NIP: LK 1010 0071 2222XXXX XXXX X000

Przeznaczenie mikrorachunku podatkowego

 • Mikrorachunek podatkowy będzie wykorzystywany wyłącznie do wpłat należności z tytułu podatków PIT, CIT i VAT
 • Zwroty nadpłat będą realizowane na rachunek bankowy zgłoszony przez podmiot lub w innej dopuszczalnej formie, tak jak dotychczas
 • Zaliczki na podatek pracowników będą wpłacane na mikrorachunek pracodawcy, czyli płatnika
 • Pracodawca nie musi pozyskiwać mikrorachunków podatkowych swoich pracowników. Jako płatnik będzie dokonywał wpłat na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy

 

Korzyści dla podatnika

 • Wygodny i prosty sposób na zapłatę PIT, CIT i VAT – jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy
 • Możliwość szybkiego sprawdzenia numeru mikrorachunku w każdym miejscu i czasie
 • Brak potrzeby szukania obowiązujących numerów rachunków przy przeprowadzce
 • Ograniczenie liczby omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto
 • Szybsza obsługa płatności PIT, CIT i VAT – szybsza możliwość otrzymania potrzebnych zaświadczeń, np. o niezaleganiu z podatkami

 

Korzyści dla płatników

 • Wygodny i prosty sposób na zapłatę zaliczek PIT – jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy
 • Możliwość szybkiego sprawdzenia numeru mikrorachunku w każdym miejscu i czasie
 • Brak potrzeby szukania obowiązujących numerów rachunków przy przeprowadzce
 • Ograniczenie liczby omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto
 • Wpłata tak jak dotychczas zbiorczej kwoty za wszystkich pracowników – pracodawca nie będzie zobowiązany do pozyskania mikrorachunków podatkowych swoich pracowników, jako płatnik będzie dokonywał wpłat na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy