Bieżącą działalnością Banku kieruje Zarząd, który to również reprezentuje Bank na zewnątrz w oparciu o statut BS i regulaminy oraz obowiązujące ustawy. Od 29.04.2021 roku do chwili obecnej Zarząd działa w następującym składzie:

Sebastian Stożek

Prezes Zarządu

Alina Kołcz

Wiceprezes Zarządu

Wojciech Gawlak

Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza nadzoruje i kontroluje działalność Banku kierując się zadaniami określonymi w statucie BS i regulaminie Pracy Rady. W skład Rady Nadzorczej BS w Nakle nad Notecią wchodzą:

Jerzy Wdowiak

Przewodniczący

Kamila Jurczak

Zastępca Przewodniczącego

Alina Sałek

Sekretarz

Członkowie:

Zenon Grzegorek

Marcin Kirski

Bartłomiej Lemański

Krzysztof Łukaszewicz

Mirosław Paliwoda

Henryk Pawlus