Unijny kredyt pomostowy

Planujesz sfinansować swoje przedsięwzięcie dotacją unijną? Pamiętaj, że w większości przypadków środki unijne przekazywane są dopiero po zakończeniu projektu (na zasadzie refundacji).

 

Skorzystaj z pomostowego kredytu unijnego, który jest udzielany podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie planowanego przedsięwzięcia ze środków UE lub innych źródeł zewnętrznych.

Korzyści dla Twojego gospodarstwa:

korzystne oprocentowanie

finansowanie nawet do 100%

przedsięwzięcia

karencja w spłacie kapitału

dostosowywana do wymogów projektu

wypłata jednorazowa

lub w transzach

indywidualnie ustalane zasady

spłaty kredytu

szeroki wachlarz wykorzystywanych zabezpieczeń