DECYDUJMY RAZEM – ankieta


Drodzy Mieszkańcy Powiatu Nakielskiego,

 

zwracamy się do Was z prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym będącym elementem procesu konsultacji społecznych służącego poznaniu lokalnych potrzeb, problemów, zasobów oraz propozycji celów rozwojowych wśród mieszkańców gmin planowanych do objęcia Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) w kolejnym okresie programowania UE tj. 2021-2027 (wszystkie gminy powiatu nakielskiego: Kcynia, Mrocza, Nakło nad Notecią, Sadki oraz Szubin).

 

Uzyskane w ramach badania informacje zostaną wykorzystane przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” (LGD) do dalszych prac nad wielofunduszową LSR, w tym określenia jej celów oraz odnośnych planowanych działań. Strategia wskazywać będzie główne kierunki rozwoju obszaru powiatu nakielskiego w ramach mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, w tym wydatkowania funduszy UE za pośrednictwem LGD. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie Państwu max. 10 minut.

 

Link do ankiety

 

Termin na wypełnienie ankiety: do 25.09.2022 r. (niedziela) włącznie.